ผลงานบริษัทฯ

บริการกำจัดปลวก

เนเมซิส ระบบเหยื่อ กำจัดปลวก

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพสะอาด และปลอดภัย สำหรับคุณและทุกคนในบ้านทำให้หมดปัญหาการรุกรานจากปลวก ดูรายละเอียด

สารเคมีที่ใช้

Newcomer Service ใช้สารเคมีกำจัดและป้องกันแมลงได้หายขาด และปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง ดูรายละเอียด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรังโดยมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ดูรายละเอียด

บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ

90% มักมีอันต้องผุพังไปก่อนเวลาอันสมควรจากปลวกและแมลงร้ายสารพัดชนิด โดยเฉพาะปลวก ดูรายละเอียด

ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก

เอกสารบริษัท